آموزش مجازی

شروع خوشنویسی

اخبار نمایشگاه

نظرکاربران

دست مریزاد. بهترین پیج و کانال تلگرام در خوشنویسی متعلق به مکتب کلهر می باشد.

نمایشگاه مکتب کلهر فوق العاده بود. نمایشگاهی پر از نکات فنی خط…

اطلاعیه ها

آموزش مجازی

پیرو درخواست تعداد زیادی از دوستان جهت آموزش خوشنویسی، گروه مکتب کلهر آموزش حضوری(برای عزیزان ساکن در تهران) و آموزش مجازی از طریق تلگرام، برای کلیه عزیزانی که امکان شرکت در کلاسهای حضوری را ندارند، زیر نظر اساتید برجسته راه اندازی کرده است.