درباره ما

هنر مقدس خوشنویسی در طول تاریخ مورد توجه مردم سرزمین ما بوده و توسط خوشنویسان خوش ذوق این کشور مسیر تکاملی خود را پیموده است و بزرگانی چون میرعلی هروی، سلطانعلی مشهدی و میرعماد در این سیر تکاملی بسیار شاخص بوده اند، چنانکه توسط میرعماد خط نستعلیق به اوج زیبایی خود رسید و قرنها مورد استقبال خوشنویسان قرار گرفت تا اینکه در دوره قاجار نابغه ای در خوشنویسی ظهور کرد که نامش محمدرضا کلهر است و با تلاش و کوشش طاقت فرسا توانست تغییراتی عمده در خوشنویسی ایجاد کند و بر استحکام و شیرینی کلمات بیفزاید و قابلیت این خط را برای امر کتابت بیشتر کند در ضمن اینکه خوشنویس در اقلام درشت نیز موفق باشد.

این شیوه توسط عماد الکتاب کاملتر شد و پس از وی نیز بزرگانی چون مرحوم کاوه، سیدحسین و سیدحسن میرخانی با پرورش شاگردانی به اشاعه این شیوه پرداختند که از جمله ایشان استاد الاساتید استاد کیخسرو خروش می باشد که با نبوغ ذاتی و توانمندی بی نظیر خود به شیرینی و ملاحت این شیوه بخصوص در امر کتابت افزودند.

گروه مکتب کلهر در سال ۱۳۹۴ توسط تنی چند از شاگردان استاد خروش پایه گذاری شده است. هدف این گروه حفظ و اشاعه شیوه اصیل و کامل استاد خروش و مکتب کلهر می باشد.